Aktualizované podmínky přijímacího řízení

Vzhledem k aktuální situaci a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra České republiky k prevenci šíření koronaviru schválil Akademický senát Fakulty managementu VŠE změnu podmínek přijímacího řízení tak, jak to umožňuje Zákon č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů.

Aktualizované podmínky jsou k dispozici pro bakalářský i magisterský navazující stupeň studia.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na e-mail prijimacky.fm@vse.cz