Category: Aktuality

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21

1. ročník, 2. semestr bakalářského stupně studia Ident Název Vyučující 6BMLZ1 Management lidských zdrojů Ing. Mgr. Pavel Král, Ph.D. 6BMMA1 Matematika pro manažery doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D. 6BPSY1 Psychologie PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D. 6BUMA1 Úvod do marketingu PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D. 6BZFU1 Základy finančního účetnictví Ing. Irena Stejskalová. Ph.D. 6BHAJ2 Anglický jazyk 2 […]

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21

Státní zkoušky a obhajoby v lednu a únoru 2021

Státní zkoušky i obhajoby budou probíhat prezenčně ve vypsaných termínech. Studenti se dostaví ke zkoušce či obhajobě podle pořadníku, který bude vždy cca 5 dní předem umístěn na obvyklém místě na webu Fakulty managementu. Studenti se dostaví k místnosti, ve které budou vykonávat zkoušku, cca 45 minut před plánovaným začátkem uvedeným v pořadníku. Během pobytu […]

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21

On-line experiment “Rozhodování při neurčitých informacích” – 3. kolo

Při návrhu nových metod umělé inteligence je potřeba vědět, jak se chovají lidé v situacích, kdy se musejí rozhodovat, ale přitom nemají dostatek informací. Tento proces se obecně nazývá Rozhodování při neurčitých informacích. V rámci projektu Manažerské rozhodování: racionalita paradoxního chování, který je spolufinancován Grantovou agenturou České republiky (číslo grantu 19-06569S), přináší tým řešitelů jedinečný […]

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21

Pour Féliciter 2021 (interaktivní novoročenka)

Podle čínského horoskopu je rok 2021 rokem kovového buvola. Odměna bude čekat na ty, kteří neusnou na vavřínech a budou věnovat úsilí k dosažení svých cílů. Protože je každý z nás jedinečný, k naplnění těch svých hledá vždy vlastní cesty. Přejeme všem v následujícím roce to, co nám všem letos scházelo nejvíce. Jistotu. A především […]

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21

V žebříčku Financial Times „European Business Schools Ranking 2020“ se VŠE již pod názvem Prague University of Economics and Business umístila na 50. místě

V žebříčku Financial Times „European Business Schools Ranking 2020“ se VŠE již pod názvem Prague University of Economics and Business umístila na 50. místě

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21

Pravidla pro pobyt a pohyb na Fakultě managementu

V souvislosti s Opatřením rektorky přijatým v návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 platí pro pohyb na Fakultě managementu následující pravidla. Pravidlo 3R Ve všech prostorách Fakulty managementu je nutné mít vždy a za všech okolností vždy zakryty dýchací cesty (respirátorem, rouškou, šátkem, štítem a podobně). Doporučuje se pravidelně používat desinfekce […]

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21

Přihlášky ke studiu na Fakultě managementu byly spuštěny

Od 1. prosince 2020 bylo spuštěno podávání přihlášek ke studiu v akademickém roce 2020/2021. Bakalářské studium Podmínky přijetí ke studiu Možnosti prominutí přijímací zkoušky Přihláška pro prezenční studium Přihláška pro kombinované studium Navazující magisterské studium Podmínky přijetí ke studiu Možnosti prominutí přijímací zkoušky Přihláška pro prezenční studium Přihláška pro kombinované studium

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21

Den otevřených dveří VŠE se letos uskuteční online

Virtuální den otevřených dveří VŠE se uskuteční v pondělí 21. prosince 2020 od 14 do 18 h.  Samozřejmě na něm nebude chybět Fakulta managementu, na kterou přijde řada v 17:10. Den otevřených dveří můžete sledovat na webu denotevrenychdveri.vse. Zástupce naší fakulty spolu se současnými studenty přiblíží zájemcům o studium možnosti studii na Fakultě managementu přijímací řízení […]

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21

E-zdroje a jak v nich efektivně hledat

https://kalendar.vse.cz/event/show?date=1629&web=www.vse.cz

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21

International days

https://bit.ly/IDays2020

Kombinované studium – předměty vypsané pro registraci do letního semestru 2020/21