Archiv rubriky: Aktuality

Microsoft Teams – přesuňte výuku a spolupráci v týmech do on-line prostředí

Současná situace, kvůli níž je až do odvolání zrušena přímá kontaktní výuka a pracovní povinnosti jsou v největší možné míře převáděny na práci z domova, částečně ztěžuje práci ve skupinách. Výuku, práci v týmech na řešení projektů a podobně. Připravili jsme pro vás jednoduchý návod na aplikaci Microsoft Teams. V rámci školní licence Office365 mají […]

Microsoft Teams – přesuňte výuku a spolupráci v týmech do on-line prostředí

Menza v objektu Švecovy koleje uzavřena

Vzhledem k nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR je od pondělí 16. března 2020 menza v objektu Švecovy koleje v Jindřichově Hradci mimo provoz a tudíž nevaří obědy. Opětovné zahájení provozu proběhne v souladu s budoucími rozhodnutími vlády. O dalších změnách vás budeme informovat.

Microsoft Teams – přesuňte výuku a spolupráci v týmech do on-line prostředí

Elektronicky podepsané potvrzení o studiu

Studenti si mohou nově vygenerovat elektronické potvrzení o studiu (ve formátu PDF) přímo v InSISu. Potvrzení je automaticky digitálně podepsáno. Digitální podpis ověřuje platnost dokumentu, soubor by měly přijímat všechny úřady a firmy stejně jako dosavadní papírové potvrzení s razítkem. Jak na to? V Portálu studenta se nachází aplikace Potvrzení o studiu, v ní pak […]

Microsoft Teams – přesuňte výuku a spolupráci v týmech do on-line prostředí

Výuka je od 11. 3. 2020 do odvolání zrušena

Ze zasedání širšího vedení Vysoké školy ekonomické v Praze, které bylo svoláno v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zrušení výuky od 11. 3. 2020 do odvolání, vyplývají pro Fakultu managementu v Jindřichově Hradci následující pokyny: Výuka je od 11. 3. 2019 až do odvolání (nejméně však do 29. 3. 2019) zrušena, a to […]

Microsoft Teams – přesuňte výuku a spolupráci v týmech do on-line prostředí

Opatření rektorky ke snížení rizika nákazy koronavirem a pokyn Krajské hygienické stanice

V souvislosti se šířením koronaviru věnujte prosím pozornost vydání Příkazu rektorky č. 01/2020 ke snížení rizika nákazy koronavirem. Tento příkaz se týká osob přijíždějících z  rizikových oblastí se zvýšeným výskytem COVID-19 a obsahuje informace o tom jak postupovat. Podrobné informace najdete na hlavní stránce VŠE v Praze Souběžně s příkazem rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze […]

Microsoft Teams – přesuňte výuku a spolupráci v týmech do on-line prostředí

Zápis zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

Zápis z jednání Akademického senátu FM VŠE dne 19. 2. 2020 je k dispozici v dokumentovém skladu AS FM VŠE.

Microsoft Teams – přesuňte výuku a spolupráci v týmech do on-line prostředí

Zemřel prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c.

S nejhlubším zármutkem oznamujeme, že dne 10. ledna 2020 zemřel ve věku nedožitých 85 let pan prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c. Jan Černý na Fakultě managementu působil již od samotných začátků existence vysokého školství v Jindřichově Hradci, tedy od vzniku regionálního pracoviště Jihočeské univerzity. Se vznikem Fakulty managementu v roce 1994 se […]

Microsoft Teams – přesuňte výuku a spolupráci v týmech do on-line prostředí

Newsletter klikni!

Úplně prázdná stránka!

Kandidátem na děkana zvolen doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Na veřejném zasedání akademického senátu dne 11. prosince 2019 proběhla volba kandidáta na děkana Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2020-2024. Akademický senát Fakulty managementu VŠE, který kandidáta na děkana volil, má celkem 9 členů. Volbě bylo přítomno bylo 8 členů (jeden byl omluven). Pro kandidáta doc. Ing. Vladislava Bínu, Ph.D. […]

Kandidátem na děkana zvolen doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

Volby kandidáta na funkci děkana FM VŠE

AS FM VŠE vyhlašuje Volbu kandidáta na funkci děkana FM VŠE ve funkčním období 2020–2024. Volební zasedání AS FM VŠE proběhne 11. prosince 2019 od 15:00 v Aule v budově FM VŠE v Jindřichově Hradci. Termín posledního možného odevzdání přihlášky uchazeče o funkci děkana byl 14. listopadu 2019 12:00. Volební komise pro volbu kandidáta na […]

Kandidátem na děkana zvolen doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.