Přípravné kurzy

V rámci činnosti Centra celoživotního vzdělávání FM VŠE pořádáme pravidelně přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na magisterské studium.

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na magisterské studium:

  • Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z ekonomie a managementu

Pro zájemce o magisterské navazující studium nabízíme přípravný kurz z ekonomie a managementu k přijímacím zkouškám v roce 2016. Příprava trvá celkem 20 hodin. Kurz mohou absolvovat i zájemci ze vzdálenějších míst, jelikož se koná vždy v pátek. Cena kurzu je 3200 Kč.

Kurz bude zahájen na FM VŠE v Jindřichově Hradci v pátek 11. března 2016 ve 14.30 hodin a dále pokračuje ve dnech 8. 4., 6.5. a 3.6.2016 (vždy 14.30 – 18:45 h) tak, aby skončil včas před přijímacím řízením.

Přihlášku k přípravnému kurzu si můžete stáhnout zdePo zaslání přihlášky Vám zašleme podrobnější časový harmonogram. Vyplněnou a podepsanou ji můžete poslat elektronicky na ccv@fm.vse.cz či ji poslat běžnou poštou na adresu Fakulta managementu VŠE, Jarošovská 1117/II., 377 01 Jindřichův Hradec.

Platbu za kurz přihlášení účastníci provedou na č. účtu 170922147/0300, ČSOB Jindřichův Hradec. VS: 12****** (prvních 6 čísel Vašeho rodného čísla).

Veškeré informace k přijímacímu řízení na naši fakultu včetně elektronické přihlášky naleznete na http://www.fm.vse.cz v sekci Zájemci o studium.