Přijetí na základě výsledku Národních srovnávacích zkoušek

V tomto případě stačí pouze poskytnout společnosti Scio s.r.o. souhlas (lze udělat i zpětně po již absolvovaném testu) s předáním výsledku na Fakultu managementu VŠE. Fakulta si potom výsledek testu zjistí u společnosti www.scio.cz, s.r.o. sama. V případě, že uchazeč souhlas s předáním výsledku nedá, bude muset výsledek testu OSP prokázat příslušným certifikátem o výsledku testu obecných studijních předpokladů zaslaným tak, aby byl na fakultu doručen nejpozději 13. 5. 2016.

Pokud bude vzhledem ke kapacitním omezením nutné sestavit pořadí uchazečů, bude se sestavovat na základě harmonizovaného percentilu z testu OSP. Mohlo by se tedy stát, že pro prominutí přijímací zkoušky bude nutný i podstatně lepší výsledek, než je výše uvedená hranice. Vzhledem k tomu, že termín pro vyhodnocení žádostí o prominutí přijímací zkoušky je stanoven na 13. 5. 2016, bude poslední termín testu OSP u společnosti Scio s.r.o., jehož výsledky mohou být započítány, 30. 4. 2016.
Pokud uchazeč doloží splnění obou podmínek pro prominutí přijímací zkoušky, bude mu započítána ta, která pro něho bude výhodnější.

Podmínky pro akademický rok 2017/2018

V tomto případě stačí pouze poskytnout společnosti Scio s. r. o. souhlas (lze udělat i zpětně po již absolvovaném testu) s předáním výsledku na Fakultu managementu VŠE. Fakulta si potom výsledek testu zjistí u společnosti www.scio.cz, s. r. o. sama automaticky. V případě, že uchazeč souhlas s předáním výsledku nedá, bude muset výsledek testu OSP prokázat příslušným certifikátem o výsledku testu obecných studijních předpokladů zaslaným tak, aby byl na fakultu doručen nejpozději 12. 5. 2017.

Pokud bude vzhledem ke kapacitním omezením nutné sestavit pořadí uchazečů, bude se sestavovat na základě harmonizovaného percentilu z testu OSP. Mohlo by se tedy stát, že pro prominutí přijímací zkoušky bude nutný i lepší výsledek, než je požadovaná minimální hranice. Vzhledem k tomu, že termín pro vyhodnocení žádostí o prominutí přijímací zkoušky je stanoven na 12. 5. 2017, bude poslední termín testu OSP u společnosti Scio s.r.o., jehož výsledky mohou být započítány, 29. 4. 2017 — výsledky z termínu 27. 5. 2017 nebudou zohledňovány.

Více o termínech konání Národních srovnávacích zkoušek naleznete přímo na webu společnosti Scio.