Vyhlášení voleb do Akademického senátu FM VŠE

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro období 30. 10. 2017 – 29. 10. 2020

Na základě usnesení AS FM VŠE ze dne 12. července 2017 a v souladu s platným Volebním a jednacím řádem, vyhlašuje Akademický senát Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze volby do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze pro období 30. 10. 2017 – 29. 10. 2020.

Volby se uskuteční ve dvoraně Fakulty managementu VŠE ve dnech:

 • 26. září 2017 v době od 10.00 do 16.00, a
 • 27. září 2017 v době od 10.00 do 16.00.

Průběh voleb určuje Harmonogram a pravidla voleb vyhlášený volební komisí.

Harmonogram a pravidla voleb:

Za akademické pracovníky přijali kandidaturu:

 • Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
 • Ing. Daniela Kandilaki
 • Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
 • Ing. Michal Novák
 • Ing. Peter Pažitný, Ph.D., MSc.
 • Ing. Stanislav Tripes
 • Ing. Lucie Váchová
 • Ing. Tereza Vinšová

Za studenty přijali kandidaturu:

 • Bc. Denisa Pernicová
 • Eliška Štiková
 • Kristýna Zumrová