Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu VŠE ve volebních obvodech FM VŠE pro funkční období 2018–2021

25.4.2018 10:00

Akademický senát Fakulty managementu VŠE stanovuje v souladu s usnesením Akademického senátu VŠE ze dne 26. 2. 2018 termín a místo konání řádných voleb do Akademického senátu VŠE se začátkem funkčního období 13. 6. 2018 a koncem funkčního období 12. 6. 2021 v následujících volebních obvodech:

  • volební obvod akademických pracovníků působících na Fakultě managementu VŠE,
  • volební obvod studentů zapsaných na Fakultě managementu VŠE.

Ve volebním obvodu akademických pracovníků působících na FM VŠE jsou voleni tři zástupci FM VŠE. Ve volebním obvodu studentů zapsaných na FM VŠE jsou voleni dva zástupci FM VŠE.

Volby se konají 25. 4. 2018 od 10.00 do 16.00 v místnosti č. 109 v budově FM VŠE v Jindřichově Hradci.

Nadcházející volbu (termíny, místo, podávání přihlášek, průběh voleb atd.) ve volebních obvodech FM VŠE upravuje dokument, který je k dispozici na adrese https://insis.vse.cz/dok_server/slozka.pl?id=43938;download=244318.

Tento dokument je výňatkem z Volebního řádu AS VŠE s komentáři a s doplňujícími informacemi ohledně konání voleb ve volebních obvodech FM VŠE. Tento dokument byl schválen na zasedání AS FM VŠE dne 26. 03. 2018.