Univerzita třetího věku (U3V)

Nabídka studia na U3V je založena na myšlence umožnit účast na celoživotním vzdělávání co nejširšímu okruhu dospělých zájemců postproduktivního věku. Jejím posláním je vedle rozvoje vzdělanosti plnit i funkci společenskou, tj. pomáhat v rozvoji kontaktů mezi lidmi a výměně názorů a zkušeností.

Komu je U3V na Fakultě managementu VŠE určena?

  • seniorům ve starobním důchodu
  • zájemcům v invalidním důchodu (jen pro doplnění počtu účastníků v kurzech)

SEMESTRÁLNÍ VÝUKA
Semestrální výuka na fakultě probíhá formou přednášek a seminářů dle rozvrhu zde uvedeného. Přednášky pro Vás připravují pracovníci fakulty ve spolupráci s externisty.

ZIMNÍ SEMESTR 2017/2018

Jako vždy jsme si pro Vás připravili nabídku celosemestrálních kurzů. Bližší informace získáte po odkliknutí následujícího odkazu.

Časový harmonogram celosemestrálních kurzů v zimním semestru 2017/2018 a další informace

Pro informované rozhodování vám zde vkládáme stručnou osnovu nabízeného přednáškového cyklu: Stručná osnova přednáškového cyklu Češi, Češi

Přihlášky: závazná přihláška ZS angličtina | závazná přihláška ZS němčina | závazná přihláška ZS přednášky | závazná přihláška ZS – rekondiční cvičení | závazná přihláška ZS – výpočetní technika

PŮLSEMESTRÁLNÍ VÝUKA 

V rámci zimního semestru 2017/2018  Vám nabídneme i půlsemestrální kurzy. O tématech a termínech vás budeme brzy informovat.

Jak se přihlásit na U3V?

Přihlášky jsou vždy připraveny na vrátnici v budově fakulty či přímo v kanceláři Centra celoživotního vzdělávání FM.

Vysoká škola ekonomická v Praze stanovila pro Univerzitu třetího věku tyto poplatky:

Informatické a zdravotně-tělovýchovné předměty 400 Kč/semestr
Společenskovědní předměty 300 Kč/semestr
Jazykové předměty ? Kč/semestr – cena bude v nejbližší době upřesněna

Informatické předměty ……………………………………… 600 Kč/semestr

Společenskovědní předměty ………………………………… 450 Kč/semestr

Jazykové předměty  …………………………………………… 800 Kč/semestr

Zdravotně-tělovýchovné předměty ………………………… 300 Kč/semestr (jen na FM VŠE; na ostatních fakultách VŠE 600 Kč/semestr)

Informace k organizaci U3V: Bc. Alena Bindrová, kancelář Centra celoživotního vzdělávání FM VŠE – č. 105 v budově fakulty (případně mobil 736 770 942).