Acta Oeconomica Pragensia

Časopis je od roku 2010 zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, současně je zařazen do databází RePEc/EconPapers, ERIH PLUS, EconBiz, ResearchBib a je indexován v databázi EBSCO (Business Source Corporate Plus). Aktuálně se nachází v poslední schvalovací fázi pro zařazení do databáze SCOPUS.
Časopis AOP je od 1. června 2015 vydáván Fakultou managementu VŠE.
Více informací o možnostech publikování včetně samotného obsahu časopisu AOP naleznete na internetových stránkách: http://www.vse.cz/aop.

V tištěné formě je časopis k dostání v knihovně FM VŠE a v prodejně odborných publikací.

Kontakt

 • Mgr. Klára Šimůnková
 • Fakulta managementu VŠE
 • Jarošovská 1117/II
 • Jindřichův Hradec
 • 37701
 • e-mail: klara.simunkova@fm.vse.cz
 • telefon: 384 417 113

Aktuální číslo (2/2017) přináší následující vědecké články:

 • Kamila Matysová – Stereotypy studentů mezinárodního obchodu
 • Marie Hladká, Vladimír Hyánek – Model dárcovského chování v České republice
 • Jan Hospodka, Ondřej Buben, Jiří Šimůnek, Monika Randáková – Oddlužení v České republice – příjmy dlužníků, výše jejich dluhu a struktura věřitelů
 • Marta Nečadová – Měření národní konkurenceschopnosti – komparace výsledků zemí V4, Německa a Rakouska v Porterově SD modelu a 9F modelu
 • Lukáš Kučera – Kanál reálné úrokové míry z pohledu vybraných teorií investic
 • Miriam Jankalová, Radoslav Jankal – Európska menová integrácia v šesťdesiatych rokoch 20. storočia
 • Pavel Sirůček – Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – J. C. L. S. Sismondi
 • Jiří Fárek – Martin Mandel a Jaroslava Durčáková: Mezinárodní finance a devizový trh

Články jsou dostupné na adrese http://aop.vse.cz. Acta Oeconomica Pragensia