Acta Oeconomica Pragensia

Časopis je od roku 2010 zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, současně je zařazen do databází RePEc/EconPapers, ERIH PLUS, EconBiz, ResearchBib a je indexován v databázi EBSCO (Business Source Corporate Plus). Aktuálně se nachází v poslední schvalovací fázi pro zařazení do databáze SCOPUS.
Časopis AOP je od 1. června 2015 vydáván Fakultou managementu VŠE.
Více informací o možnostech publikování včetně samotného obsahu časopisu AOP naleznete na internetových stránkách: http://www.vse.cz/aop.

V tištěné formě je časopis k dostání v knihovně FM VŠE a v prodejně odborných publikací.

Kontakt

 • Mgr. Klára Šimůnková
 • Fakulta managementu VŠE
 • Jarošovská 1117/II
 • Jindřichův Hradec
 • 37701
 • e-mail: klara.simunkova@fm.vse.cz
 • telefon: 384 417 113

Aktuální číslo (6/2016) přináší následující vědecké články:

 • Iva Pecáková – Pitfalls of Quantitative Surveys Online
 • Jana Marková, Božena Hrvoľová – Ohodnocovanie akcií porovnávacou metodou
 • Hana Vimrová – Relevance vykazování zaměstnaneckých požitků v souladu s IFRS v české podnikové praxi
 • Dagmar Brožová – Utváření moderní ekonomie trhů práce: neoklasické paradigma s institucionálními teoriemi
 • Pierre Brouland, Janka Priesolová – Doplňkové zdravotní pojištění ve Francii, institut
 • Pavel Sirůček – Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – M. Kalecki
 • Jaroslav Daňhel – Odborná a nezaujatá analýza významných aspektů nejradikálnější změny národního hospodářství od roku 1918

Články jsou dostupné na adrese http://aop.vse.cz. Acta Oeconomica Pragensia