Acta Oeconomica Pragensia

Časopis je od roku 2010 zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, současně je zařazen do databází RePEc/EconPapers, ERIH PLUS, EconBiz, ResearchBib a je indexován v databázi EBSCO (Business Source Corporate Plus). Aktuálně se nachází v poslední schvalovací fázi pro zařazení do databáze SCOPUS.
Časopis AOP je od 1. června 2015 vydáván Fakultou managementu VŠE.
Více informací o možnostech publikování včetně samotného obsahu časopisu AOP naleznete na internetových stránkách: http://www.vse.cz/aop.

V tištěné formě je časopis k dostání v knihovně FM VŠE a v prodejně odborných publikací.

Kontakt

 • Mgr. Klára Šimůnková
 • Fakulta managementu VŠE
 • Jarošovská 1117/II
 • Jindřichův Hradec
 • 37701
 • e-mail: klara.simunkova@fm.vse.cz
 • telefon: 384 417 113

Aktuální číslo (4/2017) přináší následující vědecké články:

 • Ly-Pham ThiMinh, Hieu-LeMinh, Phung-Tran ThiPhi – The Relationship between International Tourist Arrivals and Foreign Direct Investment: A Granger Causality Analysis
 • Petr Houdek, Nina Rybáková – The Impulsiveness of the Roma Minority, the Czech Majority and the Psychological, Demographic, and Socioeconomic Correlations
 • Eliška Kačírková – The Competitiveness of Nations: Development of the Theoretical Basis and the Most Competitive Country in the World in 2016
 • Lukáš Marek – European Deposit Insurance and the Bank Resolution System: An Opportunity to Extend the Single Resolution Mechanism
 • Pavel Sirůček – Half-Forgotten Personalities of Economic Thought – A. Toffler

Články jsou dostupné na adrese http://aop.vse.cz. Acta Oeconomica Pragensia