Acta Oeconomica Pragensia

Časopis je od roku 2010 zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, současně je zařazen do databází RePEc/EconPapers, ERIH PLUS, EconBiz, ResearchBib a je indexován v databázi EBSCO (Business Source Corporate Plus). Aktuálně se nachází v poslední schvalovací fázi pro zařazení do databáze SCOPUS.
Časopis AOP je od 1. června 2015 vydáván Fakultou managementu VŠE.
Více informací o možnostech publikování včetně samotného obsahu časopisu AOP naleznete na internetových stránkách: http://www.vse.cz/aop.

V tištěné formě je časopis k dostání v knihovně FM VŠE a v prodejně odborných publikací.

Kontakt

 • Mgr. Klára Šimůnková
 • Fakulta managementu VŠE
 • Jarošovská 1117/II
 • Jindřichův Hradec
 • 37701
 • e-mail: klara.simunkova@fm.vse.cz
 • telefon: 384 417 113

Aktuální číslo (1/2017) přináší následující vědecké články:

 • Martina Jiránková – Průmyslová politika zemí BRICS jako nástroj státního kapitalismu
 • Zbyněk Revenda – Oběživo v České republice: analýza vývojových trendů 2003–2015
 • Dagmar Blatná – Analýza indikátoru udržitelného rozvoje v oblasti klimatických změn z hlediska plnění strategie Evropa 2020
 • Petr Houdek, Petr Koblovský, Jan Plaček, Luboš Smrčka – Iluze kauzality a nadměrná důvěra ve schopnost predikce (kvazi)náhodných finančních událostí
 • Jan Fiala, Oldřich Starý, Helena Fialová, Adéla Holasová, Martina Fialová – Ekonomická racionalita ve hře Ultimatum
 • Pavel Sirůček – Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – O. R. Lange

Články jsou dostupné na adrese http://aop.vse.cz. Acta Oeconomica Pragensia