Přijímací řízení do magisterského navazujícího studijního programu

26.6.2017 09:30

Řádný termín přijímacího řízení do magisterského navazujícího studijního programu se uskuteční v pondělí 26. června 2017. Přijímací řízení proběhne v učebnách č. 110, 131 a 132, které se nacházejí v přízemí školy. Učebny budou označeny, v případě jakýchkoliv nejasností vám rádi poskytneme dodatečné informace v informačním stánku před vrátnicí.

Náhradní termín přijímacího řízení do magisterského navazujícího studijního programu se uskuteční v úterý 4. července v učebně č. 132.

Harmonogram dne

  • 09:30 – 10:15 – prezence uchazečů a kontrola totožnosti
  • 10:15 – 11:15 – písemný test z Teorie managementu
  • 11:15 – 11:30 – přestávka
  • 11:30 – 12:30 – písemný test z Ekonomie

S sebou si nezapomeňte vzít především doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). Bez něj vám nebude složení přijímací zkoušky umožněno. Dále budete potřebovat úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. Přijímací zkoušku skládat můžete i v situaci, že diplom ještě nemáte (čekáte na slavnostní promoce). V takovém případě musíte odevzdat úředně ověřenou kopii diplomu bezprostředně po jeho získání, nejpozději však do 10. září 2017.

Vše ostatní už obdržíte na místě od nás.

Hodně štěstí!