Předměty vypsané pro registraci studentů kombinovaného studia pro letní semestr 2017/18

Ident Název předmětu Vyučující
1. ročník, 2. semestr bakalářského studia
61MND0 Manažerské dovednosti PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.
61INM0 Informatika pro manažery Ing. Vladimír Přibyl, Ph.D.
61MLZ1 Management lidských zdrojů 1 Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
61FIM0 Finance pro manažery Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.
61MAT0 Matematika pro manažery prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c.
Moduly oborově profilující
61OMP0 Operační management prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c., Ing. Veronika Vašíčková
61DSU0 Daňová soustava ČR Ing. Irena Stejskalová, Ph.D., Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
61MLZ0 Management lidských zdrojů 2 doc. Dr. JUDr. Jan Hejda, Ing. Pavel Kaczor, Ph.D., PhDr. Gabriela Ježková Petrů
61MKP0 Marketingová komunikace Ing. Michal Novák, Ph.D.
Moduly odvětvově profilující
61MSP0 Management malých a střed. podniků Ing. Jana Pevná, Ph.D., Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
61MVS0 Management veřejné správy Ing. Jana Krbová, Ph.D.
61MCR0 Management cestovního ruchu Ing. Martin Musil, Ph.D.
Moduly Volitelné
61TPR0 Techniky pro podporu rozhodování doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
61OMM0 On-line marketing a média doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., Ing. Jiří Přibil, Ph.D.
61APR0 Aplikační projekt Ing. Veronika Vašíčková
61SOV0 Sociologický výzkum Ing. Eliška Novotná, Ph.D.
61ANI2 Příprava na IELTS Steven Del Riley, BA
Jazykové předměty registrujte podle studijního plánu: https://www.fm.vse.cz/wp-content/uploads/2009/04/fmvse-bakalarsky_studijni_plan-2016_2017.pdf
2. ročník, 4. semestr bakalářského studia
61MPR0 Management projektu Ing. Tereza Vinšová
61MOP0 Management operací doc. Ing. Anna Černá, CSc.
2. ročník, 4. semestr a 3. ročník, 6. semestr bakalářského studia
Moduly oborově profilující
61OMP0 Operační management prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c., Ing. Veronika Vašíčková
61DSU0 Daňová soustava ČR Ing. Irena Stejskalová, Ph.D., Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
61MLZ0 Management lidských zdrojů 2 doc. Dr. JUDr. Jan Hejda, Ing. Pavel Kaczor, Ph.D., Ing. Helena Řepová
61MKP0 Marketingová komunikace Ing. Michal Novák, Ph.D.
Moduly odvětvově profilující
61MSP0 Management malých a střed. podniků Ing. Jana Pevná, Ph.D., Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
61MVS0 Management veřejné správy Ing. Jana Krbová, Ph.D.
61MCR0 Management cestovního ruchu Ing. Martin Musil, Ph.D.
Moduly Volitelné
61TPR0 Techniky pro podporu rozhodování doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.
61OMM0 On-line marketing a média doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., Ing. Jiří Přibil, Ph.D.
61APR0 Aplikační projekt Ing. Veronika Vašíčková
61SOV0 Sociologický výzkum Ing. Eliška Novotná, Ph.D.
61ANI2 Příprava na IELTS Steven Del Riley, BA
Jazykové předměty registrujte podle studijního plánu: https://www.fm.vse.cz/wp-content/uploads/2009/04/fmvse-bakalarsky_studijni_plan-2016_2017.pdf
1. ročník, 2. semestr navazujícího mag. studia
62MVP0 Metody vědecké práce doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
62STM0 Strategický marketing doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
62EHP0 Ekonomie a hospodářská politika Ing. Libor Votava, Ph.D.
62MMM0 Mezinárodní management Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
Moduly volitelné
62UCT0 Účetnictví 2 Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.
62MPR0 Management public relations Ing. Eliška Novotná, Ph.D.
62RPP0 Regionální programování Ing. Jana Krbová, Ph.D.
62ITZ0 Informační technologie ve zdravotnictví Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
62KZP0 Kvalita zdravotní péče MUDr. Rudolf Střítecký
62KSM0 Kvantitativní studie a modelování doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
62ENM0 Environmentální hlediska managementu RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.
62MDS0 Management dopravních systémů prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c.
62ORV0 Organizační vztahy Ing. Eliška Novotná, Ph.D.
2. ročník, 4. semestr navazujícího magisterského studia
Vedlejší specializace Management podnikatelské sféry
62PPO0 Podnikatelská politika prof. Ing. František Kovář, CSc.
62POF0 Podnikové finance doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
Vedlejší specializace Management veřejné sféry a regionálního rozvoje
62ERS0 Evropská regionální studia Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.
Vedlejší specializace Management zdravotnických služeb
-
Vedlejší specializace Management informací
62ZMN0 Znalostní management Ing. Veronika Vašíčková
62MVE0 Modelování v ekonomii doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
Moduly volitelné
62UCT0 Účetnictví 2 Ing. Irena Stejskalová, Ph.D.
62MPR0 Management public relations Ing. Eliška Novotná, Ph.D.
62RPP0 Regionální programování Ing. Jana Krbová, Ph.D.
62ITZ0 Informační technologie ve zdravotnictví Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
62KZP0 Kvalita zdravotní péče MUDr. Rudolf Střítecký
62KSM0 Kvantitativní studie a modelování doc. RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
62ENM0 Environmentální hlediska managementu RNDr. Oldřich Syrovátka, CSc.
62MDS0 Management dopravních systémů prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. h. c.
62ORV0 Organizační vztahy Ing. Eliška Novotná, Ph.D.