Obhajoby doktorských disertačních prací

22.9.2017 11:00

V pátek, 22. září 2017, proběhnou obhajoby doktorských disertačních prací.

  • 11:00 – obhajoba doktorské disertační práce Ing. Michala Nováka s názvem Dynamické modely masmediálního plánování: strukturální analýza českého televizního trhu
  • 14:00 – obhajoba doktorské disertační práce Ing. Petra Svobody s názvem Quality Management in Higher Education

Disertační práce a jejich posudky jsou uloženy na sekretariátu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (místnost č. 405), kde je možné se s nimi seznámit.