Obhajoba disertační práce Ing. Michala Čapka

Obhajoba disertační práce Ing. Michala Čapka proběhne dne 26. října 2017 od 11:30 hodin v zasedací místnosti č. 408 na Fakultě managementu VŠE.
Disertační práce nese název „Marketingové řízení obchodních firem – Budování efektivních kooperací s využitím konceptu Category managementu“ a je spolu s posudky uložena na sekretariátu Fakulty managementu v Jindřichově Hradci (místnost č. 405). Zde je možné se s prací i posudky seznámit.