Regiotalent

Regiotalent

„Nemám žádné zvláštní nadání, jsem jen vášnivě zvědavý.“

„Nemám žádné zvláštní nadání, jsem jen vášnivě zvědavý.“

Albert Einstein

Obsah projektu

  • Budoucnost regionu je určována lidmi, kteří tam žijí a pracují. Cílem projektu RegioTalent je vytvoření pobídek pro kvalifikované lidi, kteří chtějí v regionu žít i pracovat.

Stanovené projektové cíle

Zjištění…

  • co obnáší život & práce v mém regionu?
  • jak se cítím spokojený ve svém regionu?
  • jaké (skryté) talenty má můj region?
  • co mohu pro svůj region udělat?
Projekt ve spolupráci mezi Fachhochschule OÖ a VŠE Jindřichův Hradec.
Logolink