Knihovna FM

Knihovna Fakulty managementu byla založena v září 1992 s cílem zabezpečit informační služby pro potřeby nově zřízeného Pracoviště Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Jindřichově Hradci.

Od roku 2009 sídlí knihovna v prosklené přístavbě budovy Fakulty managementu. Budova získala hlasováním odborné a laické veřejnosti v soutěži Inženýrské Komory Cenu veřejnosti 2015.

Knihovna poskytuje své služby studentům, pedagogům, vědeckým pracovníkům, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

Během čtvrt století od svého založení byl vybudován kvalitní fond, který čítá více jak 40 000 svazků knih a časopisů, pro interní uživatele poskytuje přístup do elektronických informačních zdrojů, wifi připojení, k dispozici jsou dvě multifunkční zařízení s možností kopírování a skenování.

Knihovna pořádá pravidelné exkurze po knihovně, tematické semináře, ale i besedy s autory, výstavy a další kulturně společenské akce.

Nové knihy v Knihovně FM

Pro všechny zájemce připravujeme každý týden na naší webové stránce aktualizovaný seznam novinek ve fondu knihovny.

Provozní doba Knihovny FM

Knihovna FM bude uzavřena ve dnech 28. září 2017 (státní svátek) a 29. září 2017 (děkanské volno).

běžná prov. doba rozšířená prov. doba * prov. doba – kombinovaná forma studia **
Pondělí 8:30 – 17:00 17:00 – 20:00
Úterý 8:30 – 17:00 17:00 – 20:00
Středa 8:30 – 17:00 17:00 – 20:00
Čtvrtek 8:30 – 17:00 17:00 – 20:00
Pátek 8:30 – 14:30 8:30 – 18:00
Sobota 7:30 – 12:00

* Rozšířená provozní doba knihovny platí od 2. října do 14. prosince 2017. Službu zajišťují studenti. Během rozšířené provozní doby není možno si půjčovat knihy.
** Platí pro soustředění studentů kombinované formy studia v následujících termínech: 6. – 7. října, 3. – 4. listopadu, 24. – 25. listopadu a 15. – 16. prosince 2017.