Knihovna

Ve dnech 24. – 28. října 2016 probíhá mezinárodní akce Týden otevřeného přístupu na podporu open access – otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Aktuální informace o chystaných akcích v České republice naleznete na stránce http://openaccess.cz. Zveme všechny vědce, doktorandy a studenty na návštěvu semináře Jak se správně píše… nebo oborových knihovníků (SB34, Žižkov), kteří Vám poradí, kde hledat open access zdroje a jak publikovat, abyste zvýšili impakt svých článků.

VŠE v Praze je od roku 2013 hrdým signatářem Berlínské deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách a nadále prosazuje otevřený přístup k vědeckým poznatkům.

https://knihovna.vse.cz/oa/

Provozní doba knihovnického a informačního centra

běžná prov. doba rozšířená prov. doba * prov. doba – kombinovaná forma studia **
Pondělí 8:30 – 17:00 17:00 – 20:00
Úterý 8:30 – 17:00 17:00 – 20:00
Středa 8:30 – 17:00 17:00 – 20:00
Čtvrtek 8:30 – 17:00 17:00 – 20:00
Pátek 8:30 – 14:30 8:30 – 18:00
Sobota 7:30 – 12:00

* Rozšířená provozní doba knihovny platí od 3. října do 15. prosince 2016. Službu zajišťují studenti. Během rozšířené provozní doby není možno si vypůjčovat knihy.
** Platí pro soustředění studentů kombinované formy studia v následujících termínech: 23. – 24. září, 21. – 22. října, 11. – 12. listopadu a 9. – 10. prosince 2016.

Kdy nebudeme v provozu?

  • V pátek 28. října 2016 bude Knihovnické a informační centrum zcela uzavřeno.
  • Ve čtvrtek, 17. listopadu 2016 (Státní svátek ČR) a v pátek, 18. listopadu 2016 (děkanský den) bude Knihovnické a informační centrum zcela uzavřeno.