Knihovna FM

Knihovna Fakulty managementu byla založena v září 1992 s cílem zabezpečit informační služby pro potřeby nově zřízeného Pracoviště Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Jindřichově Hradci.

Od roku 2009 sídlí knihovna v prosklené přístavbě budovy Fakulty managementu. Budova získala hlasováním odborné a laické veřejnosti Cenu veřejnosti 2015 v soutěži Inženýrské Komory.

Knihovna poskytuje své služby studentům, pedagogům, vědeckým pracovníkům, ale i zájemcům z řad veřejnosti.

Během čtvrt století od svého založení byl vybudován kvalitní fond, který čítá více jak 40 000 svazků knih a časopisů, pro interní uživatele poskytuje přístup do elektronických informačních zdrojů, wifi připojení, k dispozici jsou dvě multifunkční zařízení s možností kopírování a skenování.

Knihovna pořádá pravidelné exkurze po knihovně, tematické semináře, ale i besedy s autory, výstavy a další kulturně společenské akce.

Nové knihy v Knihovně FM

Pro všechny zájemce připravujeme každý týden na naší webové stránce aktualizovaný seznam novinek ve fondu knihovny.

Provozní doba Knihovny FM

Knihovna FM bude uzavřena od 3. července do 25. srpna 2017.
Od 28. srpna do 7. září 2017 bude běžná provozní doba od 8:30 do 16:00.

běžná provozní doba
Pondělí 8:30 – 17:00
Úterý 8:30 – 17:00
Středa 8:30 – 17:00
Čtvrtek 8:30 – 17:00
Pátek 8:30 – 14:30