Nabídka zaměstnání

Děkan Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 • odborný asistent pro obor management a marketing

Požadavky

 • odpovídající VŠ vzdělání
 • ukončené doktorské studium
 • praxe v oboru
 • publikační vědecká činnost
 • organizační schopnosti
 • morální bezúhonnost
 • kreativita
 • zodpovědnost

Předpokládaný nástup: únor 2018.
Rozsah úvazku: 1,00 na dobu určitou

Písemné přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu, přehledu publikační činnosti, opisu dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech a dokladů o vědecké a pedagogické činnosti zasílejte do 10. 1. 2018 na adresu:

 • Fakulta managementu VŠE
 • personální a mzdové oddělení – Iva Fučíková
 • Jarošovská ul. 1117/II
 • Jindřichův Hradec
 • 377 01

Kontakt: Iva Fučíková, tel. 384417286, 728166657, fucikova@fm.vse.cz


Děkan Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze dále vyhlašuje výběrové řízení na pozici

 • odborný asistent pro obor management ve veřejné správě

Požadavky

 • odpovídající VŠ vzdělání
 • ukončené doktorské studium
 • významný odborník z praxe (v daném oboru)
 • publikační vědecká činnost
 • organizační schopnosti
 • morální bezúhonnost
 • kreativita
 • zodpovědnost

Předpokládaný nástup: únor 2018.
Rozsah úvazku: 0,25 na dobu určitou

Písemné přihlášky k výběrovému řízení včetně profesního životopisu, přehledu publikační činnosti, opisu dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech a dokladů o vědecké a pedagogické činnosti zasílejte do 10. 1. 2018 na adresu:

 • Fakulta managementu VŠE
 • personální a mzdové oddělení – Iva Fučíková
 • Jarošovská ul. 1117/II
 • Jindřichův Hradec
 • 377 01

Kontakt: Iva Fučíková, tel. 384417286, 728166657, fucikova@fm.vse.cz