Nabídka zaměstnání

V současné době není vyhlášeno žádné výběrové řízení na obsazení volných míst na Fakultě managementu. Pro podrobnější informace se obracejte prosím na Personální a mzdové oddělení FM.

Kontakt: Iva Fučíková, tel. 384 417 286, mobil 728 166 657, email fucikova@fm.vse.cz