Kontakt

Fakulta managementu
Vysoká škola ekonomická v Praze
Jarošovská 1117/II
Jindřichův Hradec
377 01

Email: info@fm.vse.cz

Spojovatelka: 384 417 200

Fax: 384 417 277

: 613 84 399

DIČ: CZ61384399