Akademický senát FM

Zástupci akademických pracovníků
Ing. Michal Novák

Předseda
Ing. Stanislav Tripes

Místopředseda
Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Ing. Taťána Hajdíková

Ing. Veronika Vašíčková

Ing. Lucie Váchová

Studentští zástupci
Bc. Radka Balounová

Bc. Veronika Gryčová

Martin Hrabík

Tajemnice
Monika Bromová