Akademický senát FM

Zástupci akademických pracovníků
Ing. Michal Novák

Předseda
Ing. Stanislav Tripes

Místopředseda
Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Ing. Taťána Hajdíková

Ing. Veronika Zelená

Ing. Lucie Váchová

Studentští zástupci
Bc. Vojtěch Malý

studentský místopředseda
Bc. Veronika Gryčová
Bc. Veronika Gryčová
Martin Hrabík

Tajemnice
Monika Bromová