Nové číslo vědeckého časopisu Acta Oeconomica Pragensia

Aktuální číslo (4/2017) přináší následující vědecké články:

  • Ly-Pham ThiMinh, Hieu-LeMinh, Phung-Tran ThiPhi – The Relationship between International Tourist Arrivals and Foreign Direct Investment: A Granger Causality Analysis
  • Petr Houdek, Nina Rybáková – The Impulsiveness of the Roma Minority, the Czech Majority and the Psychological, Demographic, and Socioeconomic Correlations
  • Eliška Kačírková – The Competitiveness of Nations: Development of the Theoretical Basis and the Most Competitive Country in the World in 2016
  • Lukáš Marek – European Deposit Insurance and the Bank Resolution System: An Opportunity to Extend the Single Resolution Mechanism
  • Pavel Sirůček – Half-Forgotten Personalities of Economic Thought – A. Toffler

Články jsou dostupné na adrese http://aop.vse.cz. Acta Oeconomica Pragensia