Letní promoce bakalářského studijního programu

30.6.2017

Letní promoce bakalářského studijního programu proběhnou v pátek, 30. června 2017 v aule Fakulty managementu VŠE (místnost č. 132). Promoce se týkají těch absolventů, kteří v období od ledna 2017 do 16. června 2017 (včetně) úspěšně ukončili bakalářské studium na Fakultě managementu VŠE.

Začátek slavnostních promocí

  • první skupina – 10:00
  • druhá skupina – 12:00

Seznam promovaných absolventů včetně jejich rozřazení do jednotlivých skupin

Organizační pokyny

Zkouška absolventů bakalářského studijního programu na promoční akt je v den promoce, tedy v pátek 30. června 2017 v 9:00 v aule (místnost č. 132). Byli bychom velice rádi, kdybyste se zkoušky mohli účastnit pokud možno všichni, abychom společně zajistili co nejhladší průběh promocí.

Řazení absolventů proběhne v kinosále Fakulty managementu VŠE (místnost č. 131) v těchto časech:

  • první skupina – 9:30
  • druhá skupina – 11:30

Absolventi, kteří se ve stanovený čas nedostaví k seřazení, se nebudou moci promoce zúčastnit.
Předpokládaná doba trvání promocí je 90 minut

Po zkušenostech z předchozích let se tentokrát vstupenky na promoce vydávat nebudou, tzn. přesný limit počtu hostů pro každého promovaného není striktně dán. Vzhledem ke kapacitním možnostem auly však doporučujeme, aby počet nepřesáhl 7 hostů na jednoho absolventa. V případě většího počtu hostů budou muset někteří po dobu promoce stát, v takovém případě samozřejmě apelujeme na všechny, aby se zachovali podle zásad slušného chování (uvolnit místo starším, ženám či dětem).

Hosté zaujmou místa nejpozději 10 minut před slavnostním aktem, tedy v 9:50 pro první skupinu a v 11:50 pro skupinu druhou.
Doporučujeme zvážit přítomnost dětí předškolního věku na promočním aktu a zdůrazňujeme nevhodnost účasti dětí v kojeneckém a batolecím věku na této akci.

Na slavnostních promocích tradičně vystupují absolventi se svým projevem. Toto vystoupení zatraktivňuje průběh slavnostní události jak pro absolventy, tak pro rodinné příslušníky a ostatní hosty. Jméno absolventa, který bude ochoten tuto roli převzít, nahlaste, prosím, na studijním oddělení (tel. 384 417 104).

Absolventi, kteří se slavnostní promoce nezúčastní, nahlásí tuto skutečnost na studijním oddělení (tel. 384 417 104).