Termíny

-

-

-

Více... »

hledatNastavení Microsoft Outlooku 2010

Následující návod Vám přiblíží, jak nastavit připojení k fakultnímu e-mailovému serveru pomocí programu Microsoft Outlook 2010. Postupy pro nastavení jsou však téměř totožné i s předchozími verzemi Microsoft Outlooku (2003, 2007).

Klikněte na záložku Soubor a poté na tlačítko Přidat účet.

Klikněte na záložku Soubor a poté na tlačítko Přidat účet.

Přidat účet

V průvodci nastavením účtu vyberte volbu Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru.

Konfigurovat ručně

V dalším kroku zvolte E-mail v internetu.

E-mail v internetu

Nyní vložte detaily pro připojení k fakultnímu e-mailovému serveru. Do kolonky Jméno vyplňte jméno, které se bude zobrazovat adresátům, kterým pošlete e-mail. Do pole E-mailová adresa vložte vaši celou fakultní emailovou adresu (např. xvalk23@fm.vse.cz). V typu účtu zvolte, zda budete chtít používat server POP3 nebo IMAP a do serveru příchozí i odchozí pošty vložte adresu mserv.fm.vse.cz. Do pole Uživatelské jméno vložte váš fakultní login (např. xvalk23) a do pole Heslo vložte heslo, které používáte pro připojení k fakultnímu e-mailu (nikoliv k e-mailu v InSISu!). Klikněte na tlačítko Další nastavení.

Detaily připojení

Přepněte se na záložku Upřesnit. U serveru IMAP zvolte typ šifrovaného připojení SSL a zkontrolujte číslo portu, mělo by být nastaveno na 993.

Zabezpečení

Tím je průvodce ukončen. Pokud byste narazili na problém, kontaktujte CVT