Termíny

-

-

-

Více... »

hledatMailZu – prohlížení e-mailů v karanténě

mailzu

Pomocí aplikace MailZu máte možnost zjistit, které e-maily byly zadrženy a to ať už kvůli tomu, že byly vyhodnoceny jako spam, či kvůli tomu, že jejich součástí byla příloha s nepovoleným obsahem či virem a následně s nimi podle svého uvážení dál nakládat.

Přihlášení

Mailzu je dostupné na adrese https://mserv.fm.vse.cz/MailZu. Pro přihlášení použijte uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého se přihlašujete k fakultní poště.

01-login

Pokud se nemůžete přihlásit, pravděpodobně zadáváte špatné heslo. Pokud vám byl z důvodu prohřešku administrátorem dočasně zakázán přístup k e-mailu, do MailZu se nepřihlásíte. Seznam aktuálně zablokovaných hříšníků naleznete zde.

Popis rozhraní

Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí úvodní obrazovka. V levé části uvidíte jednoduché menu, jehož funkce si za chvíli popíšeme. V hlavním okně se zobrazuje souhrnný přehled karantény, která se váže k vašemu e-mailu. Ve sloupci Spam uvidíte počet e-mailů vyhodnocených jako spam, ve sloupci Zakázané počet e-mailů, které byly zablokovány z důvodu nepovolené přílohy emailů, sloupec Špatné hlavičky sumarizuje počet emailů se špatnými hlavičkami, Pending requests obsahuje počet nevyřízených žádostí o uvolnění e-mailu s příznakem zakázaný.

03-souhrn

Menu

Menu, které se nachází v levé části obrazovky, je velmi jednoduché a v podstatě obsahuje pouze tři základní funkce.

02-menu

 • Přehled karantény jsme si popsali již v předchozím bodě
 • Moje karanténa obsahuje seznam všech konkrétních zadržených e-mailů, umožňuje jejich náhled a případné uvolnění z karantény
 • Moje nevyříz. pož. je seznam všech doposud nevyřízených požadavků na uvolnění zadržených e-mailů
 • Kontaktovat admina je jednoduchý formulář, pomocí kterého můžete kontaktovat administrátora rozhraní, tedy CVT
 • Help obsahuje základní popis celého rozhraní v angličtině
 • Odlogovat vás odhlásí z aplikace MailZu

Moje karanténa

Moje karanténa je v zásadě nejdůležitější částí celého MailZu. Je to seznam všech zablokovaných e-mailů, které se váží k vaší fakultní e-mailové adrese. Naleznete zde zprávy, které byly antispamovým systémem vyhodnoceny jako SPAM, zprávy, které obsahují nepovolenou přílohu, zprávy obsahující viry či zprávy, jejich hlavička byla nějakým způsobem porušena nebo vykazuje nějaké abnormality. V dolní části naleznete samotný seznam zablokovaných e-mailů, v horní části jednoduchý formulář, který vám pomůže v zablokovaných e-mailech vyhledávat a to ať už podle jména odesilatele, předmětu, či typu obsahu.

04-hlavicka-vyhledavani

04-seznam-funkce

V seznamu zpráv zřetelně vidíte, které konkrétní zprávy byly systémem vyhodnoceny jako SPAM. Tabulka obsahuje nejdůležitější údaje:

 • odesilatele
 • předmět
 • datum
 • spamové skóre
 • typ obsahu (důvod zadržení zprávy)

Kliknutím na jednotlivá pole hlavičky tabulky můžete seznam zadržených e-mailů třídit. Jako výchozí je nastaveno třídění zpráv podle data. Pokud si budete chtít prohlédnou obsah zadrženého e-mailu, klikněte na jeho předmět.

Uvolnění zadrženého emailu

Žádný systém není neomylný a to se samozřejmě týká i antispamového řešení. Občas se tak může stát, že budete chtít, aby se systémem zadržený e-mail dostal až do vaší schránky. Pokud tedy na takovou zprávu v seznamu narazíte, jste si stoprocentně jisti, že je to zpráva bezpečná a že ji chcete mít uloženou ve své schránce, označte ji v zaškrtávacím políčku, které se nachází úplně vlevo vedle adresy odesilatele. Tímto způsobem můžete označit více zpráv.

06-uvolneni

Poté, co jste označili příslušný e-mail (či e-maily), klikněte na tlačítko Uvolnit / Request release. To je umístěno těsně nad seznamem zadržených zpráv. V případě, že uvolňujete zprávu, která byla označena jako SPAM, bude vám tato okamžitě doručena do vaší fakultní emailové schránky. Pozor, zpráva nebude pravděpodobně umístěna ve složce Doručená pošta, ale ve složce SPAM. Pokud budete uvolňovat zprávu, která byla označena jako Zakázaná (z důvodu nepovolené přílohy), zpráva nebude uvolněna okamžitě. Zařadí se do fronty požadavků k uvolnění. Poté je kontaktován administrátor systému (tedy CVT) a teprve ten může zprávu finálně uvolnit a ta doputuje do vaší fakultní e-mailové schránky. Většina těchto zpráv přijde do složky Doručená pošta. Pokud byste ji tam však nenašli, zkuste zkontrolovat opět složku SPAM.

Moje nevyřízené požadavky

V závěru předchozího bodu jsme si řekli, co se stane se zadrženým e-mailem, jehož obsah byl označen jako Zakázaný, když se jej pokusíte uvolnit. Nedojde k jeho faktickému uvolnění, přesune se do fronty. V menu Moje nevyřízené požadavky můžete sledovat všechny doposud nevyřízené požadavky o uvolnění, o které jste pomocí MailZu požádali. Máte tak přehled o tom, zda byl konkrétní e-mail administrátorem systému povolen a zda vám byl tím pádem doručen do fakultní e-mailové schránky. Pozor, jedná se pouze o aktuálně nevyřízené požadavky, nikoli o všechny požadavky, které jste kdy měli (nemůžete tedy sledovat historii požadavků).