Termíny

-

-

-

Více... »

hledatFakultní schránka a schránka v InSISu

Každý uživatel má v rámci VŠE vytvořen vlastní e-mail, který se nachází v integrovaném studijním informačním systému InSIS (@isis.vse.cz či @vse.cz). Uživatelé z Fakulty managementu však krom tohoto e-mailu mají zřízen ještě e-mail fakultní (@fm.vse.cz), který je u nás brán jako e-mail primární, drtivá většina vaší elektronické komunikace by tak měla probíhat prostřednictvím tohoto e-mailového účtu. Do poštovní schránky v InSISu jsou nejčastěji doručovány automatizované zprávy informačního systému. Pro všechny uživatele z Fakulty managementu bylo nastaveno automatické přesměrování pošty na adresu fakultní. Občas se ovšem může stát, že k přesměrování e-mailu nedojde a tento vám tak „trčí“ v InSISu.

Pokud tedy nemůžete nalézt e-mail, o kterém se váš vyučující dušuje, že jej na mou duši na psí uši odeslal, zkuste se zamyslet nad tím, zda jste zkontrolovali obě e-mailové schránky.

Primárně využívejte služeb fakultního e-mailu a občas zkontrolujte i schránku v systému InSIS.