Scientific board

Jméno Titul Zaměstnavatel
1. Vladislav Bína doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu VŠE
2. Ladislav Blažek Prof. Ing., CSc. Masarykova Univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
3. Jan Černý Prof. RNDr., DrSc., dr. h. c. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu VŠE
4. Jakub Fischer doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
5. Jan Flusser prof. Ing., DRSc. AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace
6. Karel Chadt doc. Mgr. Ing., CSc. Vysoká škola hotelová v Praze, Katedra marketingu
7. Jaroslav Jánský doc. Ing., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu VŠE
8. Jiří Ježek doc. RNDr., Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
9. Milan Jílek doc. Ing., Ph.D. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
10. Radim Jiroušek prof., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu VŠE
11. Tomáš Kincl doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu VŠE
12. Cyril Klimeš prof. Ing., CSc. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
13. Martin Mandel prof. Ing., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
14. Josef Matheisl Ing. Rohde & Schwarz
15. Hana Mohelská doc. Ing., Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
16. Stanislav Mrvka Ing. Město Jindřichův Hradec
17. Petr Musílek prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
18. Karel Nenadál RNDr. Vysoká škola ekonomická v Praze
19. Jan Pavel prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
20. Stanislav Palúch doc. RNDr, CSc. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky
21. Jiří Přibil Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu VŠE
22. Pavel Pudil prof. Ing., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu VŠE
23. Ladislav Rolínek Prof. RNDr., CSc. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
24. Dagmar Škodová Parmová doc. Dr. Ing. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
25. Miroslav Špaček doc. Ing., Ph.D. MBA Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
26. Jindřich Špička doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
27. Josef Taušer doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
28. Jiřina Vejnarová doc. RNDr., CSc. AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace + VŠE, FIS
29. Pavel Žufan doc. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta