International Relations and Mobility

Studenti VŠE mohou během studia vyjet do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti. Fakulta managementu je plně integrována do všech programů studentských mobilit a své studenty při plánování a realizaci zahraničních výjezdů nadstandardně podporuje.

Jaké jsou možnosti zahraničních výjezdů?

Výměnný pobyt v rámci programu ERASMUS

 • široká partnerská síť univerzit na 4 kontinentech
 • nutnost absolvovat výběrové řízení
 • zajištěné financování pobytu ze zdrojů programu ERASMUS / VŠE
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Individuální mobilita jako tzv. Freemover

 • individuální aktivita studenta – výběr školy mimo partnerskou síť VŠE
 • bez výběrového řízení – individuální domluva studenta s přijímací školou
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Letní školy

 • odborné letní školy konané na zahraničních univerzitách
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Odborné stáže

 • odborné stáže realizované organizacemi z praxe
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů programu ERASMUS
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů FM
 • podrobné informace

Mezivládní stipendia

 • výjezdy na základě bilaterálních smluv, resp. kvót do smluvních zemí
 • organizuje Akademická informační agentura
 • příspěvek na pobyt vyplácen dle podmínek konkrétní bilaterální smlouvy
 • podrobné informace

Program CEEPUS

 • výjezdy na vysoké školy ve středoevropském a východoevropském regionu
 • studenti mohou vyjet v rámci přidělených kvót pro síť programu
 • příspěvek na pobyt vyplácen ze zdrojů programu CEEPUS
 • podrobné informace

Kdo a jak výjezdy podporuje a zajišťuje?

Mezinárodní mobilitu na úrovni VŠE zastřešuje Oddělení zahraničních styků. Na jeho webových stránkách najdete informace o všech formách mobility, nicméně hlavní úlohu plní především v oblasti výměnných pobytů v rámci programu ERASMUS, které se řídí jednotnými pravidly. Tuto formu výjezdů podporuje administrativně, informačně a zprostředkovává rovněž financování ze zdrojů programu ERASMUS, příp. ze zdrojů VŠE.

Rozhodování o ostatních formách výjezdů, nastavení pravidel a financování je v kompetenci fakult VŠE. Na Fakultě managementu přináleží agenda zahraničních výjezdů proděkanovi pro rozvoj a vnější vztahy. Podílí se na ní i koordinátorka pro zahraniční výměnné pobyty, která řeší organizační a administrativní záležitosti spojené s výjezdy a poskytuje studentům informační podporu. V omezené míře zde participuje i proděkan pro pedagogickou činnost, který schvaluje tzv. Learning Agreement (studijní výjezdy).

Buddy program

Účast studentů v Buddy programu je jedním z hodnocených kritérií při výběrovém řízení pro výměnné pobyty realizované v rámci programu ERASMUS. Studenti mohou získat 10 bodů do celkového skóre. Bližší informace o účasti studentů FM v Buddy programu VŠE naleznete zde

Specifická podpora na Fakultě managementu

Fakulta managementu své studenty při výjezdech do zahraničí nadstandardně podporuje:

 • úzce spolupracuje s Oddělením zahraničních styků VŠE
 • má zřízen post International Exchange Coordinator
 • pravidelně studenty informuje a poskytuje jim poradenství
 • poskytuje vyjíždějícím studentům mimořádné stipendium

Kde získat informace?

Hlavním informačním zdrojem jsou stránky Oddělení zahraničních styků VŠE. Všechny podstatné informace jsou uvedeny i na těchto webových stránkách včetně pravidel financování výjezdů platných pro Fakultu managementu.

Informace vám dále podají:

 • proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
 • International Exchange Coordinator
Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D. Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Daria Gunina Ing. Daria Gunina

Zkušenosti studentů, kteří vycestovali

Chtěli byste znát konkrétní názory studentů, kteří již měli to štěstí a mohli vycestovat a prožít semestr v zahraničí? Přečtěte si zpětné vazby na jejich výjezdy a podívejte se na fotografie, které s sebou přivezli.

Jak fakultu v zahraničí propagovat?

Fakulta managementu své studenty ráda při výjezdech do zahraničí podporuje, na oplátku je žádá o co nejlepší propagaci a prezentaci. K tomu je obvykle možné využít specifické akce pro zahraniční studenty, které zahraniční školy pořádají, různé společenské akce, ale i neformální setkání s ostatními studenty, příp. akademickými pracovníky.

Je proto důležité, aby student vyjížděl do zahraničí vybaven alespoň několika propagačními materiály / předměty a byl informován o základních parametrech programu, který fakulta zahraničním studentům nabízí. Se vším pomůže koordinátorka zahraničních výjezdů.

Zde jsou uloženy oficiální prezentace fakulty, které je možné pro propagaci rovněž využít: