International Relations and Mobility

Studenti VŠE mohou během studia vyjet do zahraničí a získat tak cenné zkušenosti. Fakulta managementu je plně zapojena do všech forem studentské mobility, kdy využívá všech možností, jak studentům zprostředkovat výjezd na zahraniční vysoké školy.

Jaké jsou možnosti zahraničních výjezdů?

Výměnný pobyt v rámci programu ERASMUS

 • široká partnerská síť univerzit na 4 kontinentech
 • nutnost absolvovat výběrové řízení
 • zajištěné financování pobytu ze zdrojů programu ERASMUS / VŠE
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Individuální mobilita jako tzv. Freemover

 • individuální aktivita studenta – výběr školy mimo partnerskou síť VŠE
 • bez výběrového řízení – individuální domluva studenta s přijímací školou
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Letní školy

 • odborné letní školy konané na zahraničních univerzitách
 • možnost získat příspěvek na pobyt ze zdrojů Fakulty managementu
 • podrobné informace

Mezivládní stipendia

 • výjezdy na základě bilaterálních smluv, resp. kvót do smluvních zemí
 • organizuje Akademická informační agentura
 • příspěvek na pobyt vyplácen dle podmínek konkrétní bilaterální smlouvy
 • podrobné informace

Program CEEPUS

 • výjezdy na vysoké školy ve středoevropském a východoevropském regionu
 • studenti mohou vyjet v rámci přidělených kvót pro síť programu
 • příspěvek na pobyt vyplácen ze zdrojů programu CEEPUS
 • podrobné informace

Kdo a jak výjezdy podporuje a zajišťuje?

Nejdůležitějším subjektem v oblasti mezinárodní mobility je Oddělení zahraničních styků VŠE. OZS poskytuje informační podporu prostřednictvím vlastních webových stránek, informačních schůzek před podáním žádosti či výjezdem a rovněž vyřizuje dotazy studentů. OZS rovněž administrativně a organizačně podporuje vyjíždějící studenty. Zpracovává přihlášky, žádosti o finanční podporu, sbírá a předává dokumentace, pomáhá s plánováním zahraničního výjezdu, nabízí rady a tipy a v neposlední řadě také pomocnou ruku při řešení nestandardních situací.

„Prodlouženou rukou“ Oddělení zahraničních styků na jednotlivých fakultách jsou proděkani. Ti se starají o sběr dokumentů a jejich potvrzování a o organizační zajištění výběrových řízení. Proděkan pro pedagogickou činnost vydává a potvrzuje Learning Agreement, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy pak organizuje výběrové řízení a potvrzuje jiné dokumenty, které nesouvisející přímo se studiem.

Specifická podpora na Fakultě managementu

Fakulta managementu své studenty při výjezdech do zahraničí nadstandardně podporuje:

 • úzce spolupracuje s Oddělením zahraničních styků VŠE
 • má zřízen post International Exchange Coordinator
 • pravidelně studenty informuje a poskytuje jim poradenství
 • poskytuje vyjíždějícím studentům mimořádné stipendium

Jak si naplánovat výjezd?

Mít určitý plán výjezdu v dostatečném předstihu je více než vhodné. Většinu nutných úkonů není možné či snadné udělat ihned, vyžadují určitý čas a mnohdy i přípravu.

Důležité body plánu

 • načasování výjezdu – je nutné
  • mít možnost zvládnout závěrečné studijní povinnosti bez nutnosti prodloužení studia
  • mít dostatek kreditů pro zápis předmětů v zahraničí a pro závěrečné povinnosti
  • vzít v potaz možný nesoulad harmonogramu VŠE a harmonogramu zahraniční školy
 • volba zahraniční školy – je potřeba
  • stanovit si osobní preference s ohledem na zaměření / prestiž školy
  • zjistit si reference od studentů, kteří již na škole studovali
  • zkontrolovat případná doplňková kritéria pro přijetí
 • plnění bodových kritérií pro výjezd – je dobré si pohlídat
  • studijní průměr
  • účast v Buddy programu
  • studium předmětů v cizím jazyce
  • vlastnictví certifikátů ověřující znalost cizího jazyka na úrovni B2
 • financování výjezdu – je žádoucí vzít v potaz
  • značnou finanční náročnost pobytu v zahraničí
  • reálnou výši vlastních finančních prostředků
  • další možnosti financování ze zdrojů VŠE nebo externích zdrojů

Kde získat informace?

Hlavním informačním zdrojem jsou stránky Oddělení zahraničních styků VŠE.

Informace vám dále podají:

 • proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
 • International Exchange Coordinator

Pro prezentaci Fakulty managementu VŠE během vašeho výjezdu můžete použít následující materiály (brožury vám rádi dodáme v tištěné formě):

Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D. Mgr. Ing. Martin Luštický, Ph.D.

Daria Gunina Ing. Daria Gunina