Student code of conduct and regulations

Obecně platné řády a předpisy

Pokyny platné od akademického roku 2016/2017

Pokyny platné od akademického roku 2015/2016

Pokyny platné od akademického roku 2014/2015

Pokyny platné od akademického roku 2013/2014

Pokyny platné od akademického roku 2010/2011

Pokyny platné od akademického roku 2009/2010

Pokyny platné od akademického roku 2007/2008