Acta Oeconomica Pragensia 3/2017

Aktuální číslo vědeckého žurnálu Acta Oeconomica Pragensia (3/2017) přináší následující vědecké články:

  • Stanislav Tripes, Jiří Dvořák – Strategic Forces in the Czech Brewing Industry from 1990–2015
  • Karel Zeman – Národohospodářská analýza zemědělských a církevních restitucí v ČR
  • Tomáš Kouba – Vymáhání daňových nedoplatků exekucí a insolvenčním řízením
  • Miloslav Machoň – Globální veřejný statek na příkladu Systému systémů globálního pozorování Země
  • Pavel Sirůček – Polozapomenuté postavy ekonomického myšlení – J. K. Galbraith
  • Ondřej Šíma – Knižní recenze: Učebnice makroekonomické analýzy – povinná literatura nejen pro studenty ekonomie

Články jsou dostupné na adrese http://aop.vse.cz. Acta Oeconomica Pragensia